Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG met betrekking tot het IKB.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Rechtspositie gemeentepersoneel > Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG met betrekking tot het IKB.

Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaires van de VNG met betrekking tot het IKB.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rechtspositie gemeentepersoneel
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 4 juli 2017 de onderstaande twee LOGA circulaires vastgesteld alsmede de gewijzigde Uitvoeringsregeling fiscale uitruil-woonwerkverkeer Stichtse Vecht. De ontvangen circulaires  van de VNG hebben betrekking op technische aanpassingen van de CAR/UWO met betrekking tot het per 1 januari 2017 ingevoerde Individueel keuze budget (IKB).

De onderstaande twee LOGA circulaires (technische wijzigingen CAR/UWO) en de gewijzigde Uitvoeringsregeling fiscale uitruil in het kader van het IKB worden verwerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Stichtse Vecht (AGSV) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-145847.html

Uitvoeringsregeling fiscale uitruil woon-werkverkeer Stichtse Vecht.

LOGA circulaire, kenmerk ECWGO/U201601310 d.d.10 -11- 2016;

LOGA  circulaire, kenmerk ECWGO/U201700032 d.d. 23-01- 2017;

RSS