Stemmen per brief

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkiezingen > Stemmen per brief

Stemmen per brief

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen

De burgemeester van Stichtse Vecht brengt het volgende ter openbare kennis: Voor de  verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 is het voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief.

  1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
  2. Het verzoekschrift, moeten uiterlijk woensdag 15 februari 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek doorgestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.
  5. De burgemeester van ’s-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.

Meer weten

Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Bureau verkiezingen

Endelhovenlaan 1

3601 GR Maarssen

RSS