sluiting Villa Petteflet

sluiting Villa Petteflet

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgeving ogv besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzalen

Op grond van art. 8 lid 4  Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 8 december 2017 vanwege een verhuizing uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  is verwijderd :

BSO Villa Petteflet, Bolensteinsestraat 9 in Maarssen, LRKPnummer: 307133023

RSS