Restaureren ophaalbrug Rijksstraatweg 203, Loenersloot

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Restaureren ophaalbrug Rijksstraatweg 203, Loenersloot

Restaureren ophaalbrug Rijksstraatweg 203, Loenersloot

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 24-04-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3634AL203
Einde reactietermijn: 24-04-2017
Datum beschikking: 24-04-2017

Ontwerpbeschikking Rijksstraatweg 203, Loenersloot, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf woensdag 1 februari 2017 tot en met dinsdag 13 maart 2017 de Ontwerpbeschikking  Rijksstraatweg 203 te Loenersloot ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie Rijksstraatweg 203 te Loenersloot is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het restaureren van de houten ophaalbrug.

Inzien

Het ontwerpbesluit is vanaf woensdag  1 februari 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf  30 januari 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling bezwaar maken. Uw schriftelijke bezwaar richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge bezwaar neemt u contact op met de heer M. Tok (14 0346).

RSS