Restaureren en verbouwen woning Langegracht 24, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Restaureren en verbouwen woning Langegracht 24, Maarssen

Restaureren en verbouwen woning Langegracht 24, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 31-07-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601AH24

Het restaureren en verbouwen van een woning.

Dossiernummer: 170558.

RSS