Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Rechtspositie gemeentepersoneel > Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling

Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Rechtspositie gemeentepersoneel
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college heeft op 21 maart 2017 de Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling vastgesteld. Deze nieuwe regeling is afgestemd op het proces van digitaliseren en faciliteren van de gesprekscyclus via de Prestatiecoach (PC).   De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2017 en is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-53320.html De oude regeling is per 1 april 2017 ingetrokken. Ook de regelingen planningsgesprek, voortgangsgesprek en pop-gesprek zijn per 1 januari 2017  ingetrokken.

RSS