Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling gemeente Stichtse Vecht (Griffie)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling gemeente Stichtse Vecht (Griffie)

Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling gemeente Stichtse Vecht (Griffie)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De raad heeft op 3 juli 2017 voor het personeel van de Griffie de regeling bijzondere personeelsbeoordeling gemeente Stichtse Vecht vastgesteld, onder intrekking van de huidige regeling. De nieuwe regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2017. www.overheid.nl

RSS