Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - stemmen met een kiezerspas

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verkiezingen > Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - stemmen met een kiezerspas

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - stemmen met een kiezerspas

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkiezingen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De burgemeester van Stichtse Vecht maakt bekend dat het bij  het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Bepalingen

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

  1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen..
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer weten

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen,  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen

RSS