Realiseren inpandige mestkelder Looydijk 4, Tienhoven

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verlengde beslistermijn > Realiseren inpandige mestkelder Looydijk 4, Tienhoven

Realiseren inpandige mestkelder Looydijk 4, Tienhoven

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Verlengde beslistermijn
Bekendmaking heeft betrekking op: 3612BG4

Het realiseren van een inpandige mestkelder.

Dossiernummer: 170767.

RSS