Publicatietekst handhavingsbeleid

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Publicatietekst handhavingsbeleid

Publicatietekst handhavingsbeleid

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid

College van Burgemeester en wethouder heeft op 21 maart 2017 het gewijzigde integraal handhavingsbeleid 2015- 2018 vastgesteld. In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Stichtse Vecht toezicht houdt en handhaaft op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, milieu, monumenten, APV enz… De wijziging betreft een technische aanpassing van dwamgsombedragen en termijnen.

Nadat de looptijd van het beleid is verstreken wordt een nieuwe handhavingsbeleid opgesateld. 

Het beleidsplan treedt de dag na haar publicatie in werking. Vanaf die datum is het document te raadplegen op www.overheid.nl

RSS