Plaatsing digitaal informatiebord Breedstraat 3 Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Plaatsing digitaal informatiebord Breedstraat 3 Maarssen

Plaatsing digitaal informatiebord Breedstraat 3 Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 28-12-2016
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3603BA3
Einde reactietermijn: 07-02-2017
Einde bezwaartermijn: 07-02-2017
Datum beschikking: 22-12-2016

Plaatsing digitaal informatiebord bij de H.Hartkerk in Maarssen-dorp t.b.v. vermelding van activiteiten die in de kerk maar ook in het dorp plaatsvinden, zoals concerten en jaarmarkt.

Dossiernummer: 160928

RSS