Plaatsen van een dakraam op de garage, Proostwetering 40, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vergunningvrij > Plaatsen van een dakraam op de garage, Proostwetering 40, Maarssen

Plaatsen van een dakraam op de garage, Proostwetering 40, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 24-07-2017
Soort bekendmaking: Vergunningvrij
Bekendmaking heeft betrekking op: 3604DB40
Datum beschikking: 21-07-2017

Plaatsen van een dakraam op de garage.

dossier 170508

RSS