Plaatsen tuinberging Burg Huydecoperhof 13, Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Plaatsen tuinberging Burg Huydecoperhof 13, Maarssen

Plaatsen tuinberging Burg Huydecoperhof 13, Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 27-10-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3604CC13
Datum beschikking: 27-10-2017

Het plaatsen van een tuinberging .

Dossiernummer: 170691

RSS