op verzoek van de houder sluiting buitenschoolse opvang Villa Flipper

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Kennisgeving ogv besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzalen > op verzoek van de houder sluiting buitenschoolse opvang Villa Flipper

op verzoek van de houder sluiting buitenschoolse opvang Villa Flipper

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgeving ogv besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzalen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601, Maarssen 3602, Maarssen 3603

Op grond van artikel 8 lid 4 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat op verzoek van de houder BSO Villa Flipper, Buitenweg 308 in Maarssen met ingang van 21 augustus 2017 niet langer is geregistreerd. BSO Villa Flipper was geregistreerd onder nummer 191970293.

RSS