Ontwerpbestemmingsplan Herziening Maarsseveense Plassen en omgeving

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / bestemmingsplannen > Ontwerpbestemmingsplan Herziening Maarsseveense Plassen en omgeving

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Maarsseveense Plassen en omgeving

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / bestemmingsplannen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3601, Maarssen 3602, Tienhoven / Oud Maarsseveen 3612

Vanaf vrijdag 3 maart tot en met donderdag 13 april 2017 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herziening Maarsseveense Plassen een omgeving, met bijbehorende stukken zoals de Nota inspraak en overleg, vanaf vrijdag 3 maart tot en met donderdag 13 april 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Binnen het plangebied van Herziening Maarsseveense Plassen en omgeving liggen het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen (grote en kleine plas), de Westbroekse Binnenweg (woonpercelen aan beide kanten van de weg), de Oude Dijk, de Tuinbouwweg, natuurgebied polder Maarsseveen en het landgoed Molenpolder bestaande uit een deel van natuurgebied Molenpolder. Dit deel van het landelijke gebied heeft een belangrijke recreatieve functie. Andere functies zijn wonen, agrarische productie en natuur. Het gebied ligt binnen de stedelijke randzone van de stad Utrecht en maakt voor een deel onderdeel uit van het Noorderpark. Het gebied ligt ook deels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura2000, het grondwaterbeschermingsgebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-OW01) vanaf vrijdag 3 maart 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf vrijdag 3 maart tot en met donderdag 13 april 2017 is het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Zie Contact & openingstijden.

Reageren

Vanaf vrijdag 3 maart 2017 kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijk kan dat via het postbusnummer van de gemeente. U richt uw zienswijze aan De gemeenteraad van Stichtse Vecht onder vermelding ‘Maarsseveense Plassen Z/17/107356’. Het is ook mogelijk een zienswijze in te dienen door met DigiD gebruik te maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met mevrouw Sylvia Lutters. Zie Contact & openingstijden.

Inloopavond

Op donderdagavond 16 maart 2017 bent u van 19:30 uur tot 21:30 uur welkom bij Inn Style, Herenweg 55 in Maarssen in het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen om bij verschillende kraampjes informatie te krijgen over het ontwerpbestemmingsplan. De bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zijn ook aanwezig.

RSS