Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61, Nigtevecht (Flambouw)

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / bestemmingsplannen > Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61, Nigtevecht (Flambouw)

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61, Nigtevecht (Flambouw)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / bestemmingsplannen
Bekendmaking heeft betrekking op: Nigtevecht 1393

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Dorpsstraat 61 Nigtevecht vanaf vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied omvat de oude schoollocatie van de inmiddels gesloopte Christelijke basisschool De Flambouw in Nigtevecht. Het maakt de ontwikkeling van 4 (half)vrijstaande woningen mogelijk.

Inzien

U kunt het ontwerp (NL.IMRO.1904.BPDorpsstraat61NTV-OW01) vanaf vrijdag 2 juni raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 13 juli 2017 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Inloopavond

Op maandag 19 juni 2017 is er een inloopavond in het Dorpshuis Nigtevecht (Jhr. Huydecoperstraat 1). De inloopavond begint om 20:00 uur en eindigt om 21:30 uur. Op deze avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan.

Reageren

Vanaf vrijdag 2 juni 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 61 Nigtevecht. Uw schriftelijke zienswijze kun u onder vermelding van ‘zienswijze Dorpsstraat 61 Z/17/112636’ richten aan burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer H. Steutel of mevrouw J. Martens (14 0346)

RSS