Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 76 Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 76 Breukelen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zandpad 76 Breukelen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621NG76

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf dinsdag 27 juni tot en met maandag 7 augustus 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere waarden Wgh  Zandpad 76 Breukelen ter inzage liggen.

Inhoud

De huidige bedrijfswoning Zandpad 76 te Breukelen wordt voornamelijk aan de Vechtzijde vergroot met 400 m3. Omdat het geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van verkeerslawaai, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh maakt het college gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh opgesteld

De ontwerpbesluiten (NL.IMRO.1904.OVZandpad76BRK-OW01) zijn vanaf dinsdag 27 juni 2017

te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf dinsdag 27 juni 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).

RSS