Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) in Breukelen, Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) in Breukelen, Stichtse Vecht

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 25 (Nijenrode) in Breukelen, Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 3 augustus tot en met woensdag 13 september 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 25 in Breukelen ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 3 augustus tot en met woensdag 13 september 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Straatweg 25 in Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

De oranjerie van kasteel Nijenrode wordt geheel gerestaureerd en er wordt funderingsherstel uitgevoerd. Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 3 augustus 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 3 augustus 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).

RSS