Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mijndensedijk 34-36 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mijndensedijk 34-36 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mijndensedijk 34-36 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Nieuwersluis 3631

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 3 augustus tot en met woensdag 13 september 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mijndensedijk 34-36 in Nieuwersluis ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 3 augustus tot en met woensdag 13 september 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning  Mijndensedijk 34-36 in Nieuwersluis ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie van een voormalig garagebedrijf Mijndensedijk 34–36 in Nieuwersluis worden, na sloop van alle (bedrijfs)bebouwing, vijf appartementen met een parkeerkelder gerealiseerd. Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVMndensdk36NWS-OW01) is vanaf donderdag 3 augustus 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 3 augustus 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).

RSS