Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30, Kockengen en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunningen (verleend) > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30, Kockengen en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30, Kockengen en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen (verleend)
Bekendmaking heeft betrekking op: 3628GC30

Vanaf vrijdag 27 januari tot en met donderdag 9 maart 2017 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 januari tot en met donderdag 9 maart 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen, ook bekend als ‘Baron van Nagel Hoeve’, wordt een biologische melkveehouderij geëxploiteerd. Met deze omgevingsvergunning worden in de bestaande stal grenzend aan de bedrijfswoning vier woningen ten behoeve van eenzame ouderen gerealiseerd. Omdat het geluidsniveau op de gevels van de vier woningen, vanwege het spoorwegverkeer op het traject Woerden-Breukelen, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh maakt het college gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh opgesteld.

Inzien

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVLgNieuwkoop30KKG-OW01) is vanaf vrijdag 27 januari 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Zie Contact & openingstijden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf  vrijdag 27 januari 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als het Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen. Zie Contact & openingstijden.

RSS