Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Korte Kerkweg 1 Kockengen, Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Korte Kerkweg 1 Kockengen, Stichtse Vecht

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Korte Kerkweg 1 Kockengen, Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Kockengen 3628

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Korte Kerkweg 1 te Kockengen ter inzage ligt.

Inhoud

De (woon)boerderij is een rijksmonument en deze wordt gerestaureerd en geheel verbouwd.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gecombineerde welstand- en monumentencommissie van Mooisticht hebben beide een positief advies uitgebracht.

Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 14 september 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf dinsdag 14 september 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de         heer J. Gijsen (14 0346).

RSS