Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen(vvgb), Veenkade 14 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen(vvgb), Veenkade 14 in Maarssen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen(vvgb), Veenkade 14 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 27-06-2017
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3601CH14

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 30 juni 2017 tot en met 11 augustus 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) voor de aanvraag omgevingsvergunning op de locatie Veenkade 14 in Maarssen ter inzage ligt

Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

 Inhoud

Het oprichten van een inrichting (Milieu). De inrichting omvat een agrarisch bedrijf voor het houden van melk- en zoogkoeien, jongvee, schapen, paarden en kippen. De aanvraag is ingediend vanwege de wijziging in veebezetting.

Inzien

U kunt het ontwerpbesluit, Verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken  vanaf vrijdag 30 juni  2017 raadplegen op www.stichtsevecht.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 30 juni 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer N. Puyan (14 0346).

RSS