Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 10, Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 10, Loenen aan de Vecht

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 10, Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3632AT, 10

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpsstraat 10, Loenen aan de Vecht ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
  • het bouwen van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo);
  • het veranderen van een rijksmonument (artikel 2.1, lid 1, onder f, Wabo).

De aanvraag voorziet in het wijzigen/herindelen van de woning, het bouwen van een aanbouw aan de achterkant en het vergroten van de bovenste bouwlaag.

Het ontwerpbesluit is vanaf woensdag 20 december 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf woensdag 20 december 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer P.R. Schoemaker (14 0346).

RSS