Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bosdijk 4, Nieuwer ter Aa

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunningen > Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bosdijk 4, Nieuwer ter Aa

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bosdijk 4, Nieuwer ter Aa

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Nieuwer ter Aa 3626

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf dinsdag 18 juli tot en met maandag 28 augustus 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bosdijk 4 te Nieuwer ter Aa ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteit  inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu),  De aanvraag voorziet voornamelijk in het wijzigen van ventilatiesystemen, wijzigen van de indeling van de voorbereidingsruimte, het bijplaatsen van een voersilo en het uitbreiden van de veebezetting.

Het ontwerpbesluit is vanaf dinsdag 18 juli 2017 na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf dinsdag 18 juli 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. van Dam (14 0346).

RSS