Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Parkweg Maarssen, Stichtse Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning > Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Parkweg Maarssen, Stichtse Vecht

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Parkweg Maarssen, Stichtse Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssen 3603

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 15 september 2017 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 het ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage liggen.

Voor de voorbereiding van de beschikking op deze aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.

Inhoud

Initiatieafnemer wil een vrijstaande villa met een aangebouwd bijgebouw bouwen op de locatiekadastraal bekend gemeente Maarssen, sectie A, nummer 6608 (6614) en is plaatselijk bekend als Parkweg Maarssen.

Inzien

U kunt het ontwerpbeschikking met identificatienummer NL.IMRO.1904.OVParkwegMRS-OW01 vanaf vrijdag 15 september 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 15 september 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer N. Puyan (140346).

RSS