Ontwerpbeleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer ter inzage voor inspraak

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verordeningen en beleid > Ontwerpbeleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer ter inzage voor inspraak

Ontwerpbeleidsnota auto-, vracht- en landbouwverkeer ter inzage voor inspraak

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en beleid
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft het ontwerpbeleid voor auto-, vracht- en landbouwverkeer in de gemeente vrijgegeven voor inspraak. Tot uiterlijk donderdag 6 april 2017 kunt u een zienswijze indienen. Bij voorkeur per e-mail naar info@stichtsevecht.nl onder vermelding van “Inspraak nota auto- vracht- en landbouwverkeer”.

In november 2016 heeft het college de Ontwerpbeleidsnota auto- vracht- en landbouwverkeer (deel D van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) vastgesteld. Na verwerking van de in januari door de raadscommissie gemaakte opmerkingen is de nota aangepast en nu vrijgegeven voor inspraak. Alle zienswijzen zullen worden opgenomen in een nota zienswijze, waarin wordt vermeld wat ermee wordt gedaan. Indien mogelijk of wenselijk worden de zienswijzen verwerkt in de definitieve nota auto- vracht- en landbouwverkeer, die in juni 2017 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De wijkcommissies en andere bewonersgroepen krijgen de ontwerpbeleidsnota toegestuurd.

Inloopbijeenkomsten

Gedurende de inspraakperiode organiseren wij drie inloopavonden voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de nota.

Deze inloopbijeenkomsten starten om 19:30 uur op:

  • Woensdag 8 maart 2017 in ’t Web te Loenen aan de Vecht voor de kernen Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis;
  • Donderdag 16 maart 2017 in Open Hof te Maarssen voor de kernen Maarssenbroek, Maarssen-Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven/Molenpolder;
  • Donderdag 23 maart 2017 in Boom en Bosch te Breukelen voor de kernen Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen.

Voor meer informatie en het raadplegen en/of downloaden van de ontwerpbeleidsstukken en bijlagen zie www.stichtsevecht.nl.

RSS