Ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Planologische besluiten / beleidsbeslissingen > Ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

Ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart ter inzage

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Planologische besluiten / bestemmingsplannen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Vanaf vrijdag 8 september  tot en met donderdag 20 oktober 2017 ligt de ontwerp archeologische (verwachtings-)waardenkaart en beleidskaart van de gemeente Stichtse Vecht ter inzage.

Het betreft een actualisering van de bestaande kaart, die stamt uit 2010. In de kaart zijn onder meer de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van archeologie en nieuwe onderzoeksgegevens verwerkt. U kunt gedurende de genoemde termijn de kaart inzien op het gemeentehuis in Maarssen aan de Endelhovenlaan 1 en uw reactie schriftelijk of mondeling aan de gemeente kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen of u kunt een e-mail sturen aan info@stichtevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw V. van den Bergh (14 0346).

Te downloaden bestanden

Kunt u de bestanden in de bijlage niet lezen, neem dan contact op mevrouw Van den Bergh.

RSS