Ontheffing van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen verleend aan Primagaz Nederland B.V.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontheffingen route gevaarlijke stoffen > Ontheffing van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen verleend aan Primagaz Nederland B.V.

Ontheffing van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen verleend aan Primagaz Nederland B.V.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontheffingen route gevaarlijke stoffen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

Inzien

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 2 februari tot en met 15 maart 2017. U kunt de stukken inzien in het gemeentekantoor van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur). Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking bij de gemeente Stichtse Vecht zijn ingediend.

RSS