Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Jongeneel Transport

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontheffingen route gevaarlijke stoffen > Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Jongeneel Transport

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Jongeneel Transport

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontheffingen route gevaarlijke stoffen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht

De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 13 april tot en met 24 mei 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

RSS