Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Benegas B.V.

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontheffingen route gevaarlijke stoffen > Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Benegas B.V.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen verleend aan Benegas B.V.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontheffingen route gevaarlijke stoffen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

Inzien

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 16 februari tot en met 29 maart 2017. U kunt de stukken inzien in het gemeentekantoor van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur). Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking bij de gemeente Stichtse Vecht zijn ingediend.

RSS