Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen t.b.v het vervoer van propaan

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontheffingen route gevaarlijke stoffen > Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen t.b.v het vervoer van propaan

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen t.b.v het vervoer van propaan

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontheffingen route gevaarlijke stoffen
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4181 CE te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van propaan danwel LPG naar diverse locaties in gemeente Stichtse Vecht.

Inzien

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 22 juni tot en met 2 augustus 2017. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij  gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.
  • Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, telefoon 088 - 022 50 43 of per e-mail: e.pols@odru.nl.
RSS