Ontheffing geluidshinder Kerkbrink 35 in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Ontheffing geluidshinder Kerkbrink 35 in Breukelen

Ontheffing geluidshinder Kerkbrink 35 in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3621AN35

Ontheffing geluidshinder van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 2 april van 16:00-21:30 in de horeca-inrichting Het Regthuys, Kerkbrink 35 te Breukelen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS