Ondermandaat teamleider Economie

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Ondermandaat teamleider Economie

Ondermandaat teamleider Economie

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht

De teamleider Economie heeft op 18 mei 2017 ondermandaat verleend aan een aantal nader aangewezen medewerkers van dat team om bepaalde bevoegdheden, zoals genoemd in het register op het gebied van subsidieverlening voor culturele doeleinden, namens het college te mogen uitoefenen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-90853.html

RSS