Ondermandaat teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Mandaatbesluiten > Ondermandaat teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken

Ondermandaat teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluiten
Bekendmaking heeft betrekking op: Geheel Stichtse Vecht, Geheel Stichtse Vecht

De teamleider Centrale Dienstverlening en Burgerzaken heeft ondermandaat verleend tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals genoemd in het register door de medewerker publieksdiensten, team burgerzaken resp. team centrale dienstverlening. Het besluit treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 januari 2014.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-94276.html

RSS