Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor VOF Kool, Portengen 25 in Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor VOF Kool, Portengen 25 in Kockengen

Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor VOF Kool, Portengen 25 in Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Kockengen 3628

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van VOF Kool voor het adres Portengen 25, 3628 EB Kockengen. De melding heeft betrekking op het vernieuwen van het dak van de rundveestal en uitbreiding van de werktuigenberging.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

RSS