Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Driezen Vreeland, Kleizuwe 105a in Vreeland

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Driezen Vreeland, Kleizuwe 105a in Vreeland

Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Driezen Vreeland, Kleizuwe 105a in Vreeland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3633AG, 105A

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Driezen Vreeland B.V

  • Kleizuwe 105a, 3633 AG Vreeland.

De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken vindt plaats in de periode van 19 juni tot 30 juni 2017. De duur van de werkzaamheden zal maximaal 10 aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.

Geen zienswijze mogelijk

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Inzien

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

                                                                                                                

RSS