Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Aqua Trend, Industrieweg 44 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Aqua Trend, Industrieweg 44 in Maarssen

Melding op basis van het Activiteitenbesluit voor Aqua Trend, Industrieweg 44 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3606AS

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van

  • Aqua Trend voor het adres Industrieweg 44, 3606 AS Maarssen.

De melding heeft betrekking op het starten van een bedrijf voor ontwikkeling en bouwen van prototypes van technische producten met kleinschalige productie.

Inzien

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

RSS