Melding op basis van het Activiteitenbesluit van Inn Style, Herenweg 57 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het Activiteitenbesluit van Inn Style, Herenweg 57 in Maarssen

Melding op basis van het Activiteitenbesluit van Inn Style, Herenweg 57 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 13-09-2017
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3602AN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Inn Style voor het adres Herenweg 57, 3602 AN Maarssen. De melding heeft betrekking op het toevoegen van het perceel Herenweg 57 aan het bedrijf.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

RSS