Melding op basis van het activiteitenbesluit: Stationsweg 91 in Breukelen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het activiteitenbesluit: Stationsweg 91 in Breukelen

Melding op basis van het activiteitenbesluit: Stationsweg 91 in Breukelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: Breukelen 3621

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Hotel Breukelen A2 – Van der Valk voor het adres Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van het hotel.

Geen zienswijze of bezwaar mogelijk

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Inzien

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088 - 022 50 00.

RSS