Melding op basis van het Activiteitenbesluit Metaalindustrie Qumey BV,

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Wet milieubeheer > Melding op basis van het Activiteitenbesluit Metaalindustrie Qumey BV,

Melding op basis van het Activiteitenbesluit Metaalindustrie Qumey BV,

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 27-09-2017
Soort bekendmaking: Wet milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 3606AB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Metaalindustrie Qumey BV voor het adres Handelsweg 2, 3606 AB Maarssen. De melding heeft betrekking op het aanbrengen van een tweede verdieping op het reeds bestaande kantoorpand.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Inzien

Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij

  • Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon  088 - 022 50 00.

RSS