Melding ontheffing geluidhinder Bar Bistro Paolo’s, Rijksstraatweg 106a te Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding ontheffing geluidhinder Bar Bistro Paolo’s, Rijksstraatweg 106a te Loenen aan de Vecht

Melding ontheffing geluidhinder Bar Bistro Paolo’s, Rijksstraatweg 106a te Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen

Melding ontheffing geluidhinder waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 28-12-2017, van 19:00 - 02:00 uur bij Bar Bistro Paolo’s, Rijksstraatweg 106a te Loenen aan de Vecht. Aanvrager is medegedeeld dat meer geluid te maken dan is toegestaan slechts tot 01:00 uur mogelijk is. Daarna moet het niveau weer teruggedraaid.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS