Melding klein evenement Zwanenkamp 82 in Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding klein evenement Zwanenkamp 82 in Maarssen

Melding klein evenement Zwanenkamp 82 in Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssenbroek 3607

Melding klein evenement waarvoor ontheffing is verleend voor het organiseren van een tuinfeest op 9 september van 16:00 – 23:00 uur op het adres Zwanenkamp 82 te Maarssen.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen

RSS