Melding incidentele festiviteiten Voorstraat 28 in Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteiten Voorstraat 28 in Kockengen

Melding incidentele festiviteiten Voorstraat 28 in Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bezwarencommissie
Bekendmaking heeft betrekking op: 3628AJ28

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 8 september 2017  in de horeca-inrichting Zaal het Lokaal Voorstraat 28, te Kockengen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS