Melding incidentele festiviteiten Tennisvereniging De Blauwe Reiger, Reigerskamp 232 te Maarssen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteiten Tennisvereniging De Blauwe Reiger, Reigerskamp 232 te Maarssen

Melding incidentele festiviteiten Tennisvereniging De Blauwe Reiger, Reigerskamp 232 te Maarssen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3607HM232, 3607HM

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende regels omtrent het laten branden van verlichting is toegestaan, is ontvangen voor het open toernooi op 3,4,5,6,7 juli 2017 en clubkampioenschap op 1, 7 en 8 september 2017 van Tennisvereniging De Blauwe Reiger, Reigerskamp 232 te Maarssen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam- en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS