Melding incidentele festiviteiten in Bar Bloemstede, Bloemstede 223 in Maarssen op 11 november en 2 december 2017

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteiten in Bar Bloemstede, Bloemstede 223 in Maarssen op 11 november en 2 december 2017

Melding incidentele festiviteiten in Bar Bloemstede, Bloemstede 223 in Maarssen op 11 november en 2 december 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Maarssenbroek 3605

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 11 november en 2 december 2017 in de horeca-inrichting Bar Bloemstede, Bloemstede 223, te Maarssen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS