Melding incidentele festiviteit Voetbalvereniging Kockengen, Wagendijk 68, te Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Voetbalvereniging Kockengen, Wagendijk 68, te Kockengen

Melding incidentele festiviteit Voetbalvereniging Kockengen, Wagendijk 68, te Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Kockengen 3628

Melding incidentele festiviteit  is ontvangen voor 1 september 2017 in de horeca-inrichting Voetbalvereniging Kockengen, Wagendijk 68, te Kockengen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS