Melding incidentele festiviteit Slot Zuylen, Tournooiveld 1 in Oud-Zuilen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Slot Zuylen, Tournooiveld 1 in Oud-Zuilen

Melding incidentele festiviteit Slot Zuylen, Tournooiveld 1 in Oud-Zuilen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Oud Zuilen 3611

Melding incidentele festiviteit waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor d.d. 1 juli 2017, van 11:00 – 20:00 uur,  Slot Zuylen, Tournooiveld 1, Oud-Zuilen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen 6 weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS