Melding incidentele festiviteit Restaurant Noord Brabant,

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Restaurant Noord Brabant,

Melding incidentele festiviteit Restaurant Noord Brabant,

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Vreeland 3633

Melding incidentele festiviteit waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor d.d. 2 juni 2017, van 20:30 – 01:00 uur,  Restaurant Noord Brabant, Breedstraat 8 te Vreeland

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen 6 weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS