Melding incidentele festiviteit Esdo, Sportweg 6 in Kockengen

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit Esdo, Sportweg 6 in Kockengen

Melding incidentele festiviteit Esdo, Sportweg 6 in Kockengen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 3628AZ

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 18 februari 2017 van 20:00 tot 01:00 uur bij Esdo, Sportweg 6, 3628 AZ  Kockengen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS