Melding incidentele festiviteit De Heeren, Rijksstraatweg 116a in Loenen aan de Vecht

Home > Bestuur > Bekendmakingen > APV Vergunningen > Melding incidentele festiviteit De Heeren, Rijksstraatweg 116a in Loenen aan de Vecht

Melding incidentele festiviteit De Heeren, Rijksstraatweg 116a in Loenen aan de Vecht

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 18-09-2017
Soort bekendmaking: APV Vergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: Loenen aan de Vecht 3632
Einde bezwaartermijn: 30-10-2017

Melding incidentele festiviteiten waarbij ontheffing van de geldende geluidnorm is toegestaan, is ontvangen voor 29 september 2017 in de horeca-inrichting De Heeren, Rijksstraatweg 116A  te Loenen aan de Vecht.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening, volledige naam en adresgegevens van de bezwaarmaker, uw handtekening, een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

RSS